Giddings & Lew

Lượt xem: 2698

../../stream/index.php?cmd=im.thumb&path=%7B0%7D/Giddings__Lew.jpg&u=26005

Bộ điều khiển điện tử công nghiệp Giddings & Lewis 

Thiết bị điều chỉnh tần số, AC Servo, các thiết bị điều khiển chuyển động.Đối tác của Nhat Huy Electric