Biến tần Mitsubishi

Lượt xem: 2490

../../stream/index.php?cmd=im.thumb&path=%7B0%7D/Mitsu.jpg&u=25142

Sửa chữa các thiết bị của Mitsubishi bao gồm tất cả biến tần, AC Servomotor và các board control 

Kỹ thuật viên của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc sửa chữa các thiết bị của Mitsubishi và luôn đem lại những hiệu quả cao trong quá trình hoạt sau khi sửa chữa. Đối tác của Nhat Huy Electric