Bonfiglioli Vectron

Lượt xem: 4118

 

Cty Nhất Huy chuyên sửa chữa biến tần Bonfiglioli Vectron chuyên dùng cho nghành dệt sợi tại Việt Nam từ 0,37kw - 132kw 

ACUSA401-15FA biến tần Bonfiglioli Vectron 3KW- 3ph - 400/480V
ACUSA401-41D Biến tần Bonfiglioli Vectron 75KW -3ph- 400/480V
SA400-150(ELEK) Biến tần Vectron Elektronik 104KVA - 3x400/480V
SA400-150(ELEK) Biến tần Vectron Elektronik 104KVA - 3x400/480V
SA400-014(BON) biến tần Bonfiglioli Vectron 9.7KVA( 5.5KW)- 3X380/460V
SA400-014(ELEK) biến tần Elektronik Vectron 9.7KVA( 5.5KW)- 3X380/460V
ACT401-07FD biến tần Bonfiglioli Vectron 0.75KW- 3x400/480V
SA400-010(BON) biến tần Bonfiglioli Vectron 4KW-3x380/460V-50-60Hz
SA400-003(ELEK) biến tần Elektronik Vectron 2.4KVA( 1.5KW)- 3X380/460V
SA400-014(BON) biến tần Bonfiglioli Vectron 9.7KVA( 5.5KW)- 3X380/460V
ACT401-13FA biến tần Bonfiglioli Vectron 2.2KW-3ph- 400/480V
ACUSA401-15FA biến tần Bonfiglioli Vectron 3KW- 3ph - 400/480V
ACT401-13FA biến tần Bonfiglioli Vectron 2.2KW-3ph- 400/480V
ACT401-13FA biến tần Bonfiglioli Vectron 2.2KW-3ph- 400/480V
SA400-150(BONFI) Biến tần Bonfiglioli Vectron 104KVA-3ph-400/480V
SA400-018(BON) Biến tần Bonfiglioli Vectron 7.5KW(12.5KVA) -3ph- 400/480V
ACUSA401-12FA Biến tần Bonfiglioli Vectron 1.85KW-3ph- 400/480V
ACUSA401-15FA Biến tần Bonfiglioli Vectron 3KW-3ph- 400/480V
ACUSA401-15FA Biến tần Bonfiglioli Vectron 3KW-3ph- 400/480V
ACT401-07FD biến tần Bonfiglioli Vectron 0.75KW- 3x400/480V
ACT401-45A Biến tần Bonfiglioli Vectron 90kw-3ph- 400V/480V
ACUSA401-41D biến tần Bonfiglioli Vectron 75KW- 3ph-400/480V
SA400-150(ELEK) biến tần Vectron Elektronik 104KVA- 3ph-400/480V
ACUSA401-15FA biến tần Bonfiglioli Vectron 3KW- 3ph - 400/480V
ACUSA401-12FA biến tần Bonfiglioli Vectron 1.85KW-3ph- 400/480V
Đối tác của Nhat Huy Electric