IGBT MITSUBISHI CM600HA-24H - 600A - AC1200V

CM600HA-24H - 1200V 600A IGBT (Powerex) Đối tác của Nhat Huy Electric