SKKT330/16E

SCR ĐÔI 330A-1600VĐối tác của Nhat Huy Electric