D2D146-BG03-16

Quạt làm mát biến tần Schneider ATV61/71 250kw  VZ3V1212 D2D146-BG03-14 Đối tác của Nhat Huy Electric