Module power supply : HD11020-3

Emerson battery charging module HD11020-3 power supply

Model : HD11020-3

AC INPUT:380-400V~6A  3W+PE  45HZ-65HZ

DC OUTPUT:110V-----20AĐối tác của Nhat Huy Electric