Biến Tần ACOPOSmulti 8BVI0110HCS0.000-1 B&R Vietnam Nhat Huy Automation

BIẾN TẦN 8BVI0110HCS0.000-1 B&R VIETNAM NHẤT HUY AUTOMATION

 

 

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688956063-fid.jpg

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688956260-hqx.jpg

 

 

 

Model number  Short description 
  Single-axis modules (single- and double-width)
8BVI0014HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 1.9 A, HV, wall-mounting
8BVI0028HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 3.8 A, HV, wall-mounting
8BVI0014HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 1.9 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0028HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 3.8 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0055HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 7.6 A, HV, wall-mounting
8BVI0110HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 15.1 A, HV, wall-mounting
8BVI0055HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 7.6 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0110HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 15.1 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0220HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 22 A, HV, wall-mounting
8BVI0220HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 22 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0330HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 33 A, HV, wall-mounting
8BVI0440HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 44 A, HV, wall-mounting
8BVI0330HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 33 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0440HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 44 A, HV, cold plate or feed through mounting
  Single-axis modules (4x- and 8x-width)
8BVI0660HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 66 A, HV, wall-mounting
8BVI0880HWS0.004-1  ACOPOSmulti inverter module, 88 A, HV, wall-mounting
8BVI0660HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 66 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI0880HCS0.004-1  ACOPOSmulti inverter module, 88 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI1650HCS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 165 A, HV, cold plate or feed through mounting
8BVI1650HWS0.000-1  ACOPOSmulti inverter module, 165 A, HV, wall-mounting
  Dual-axis modules (single-width)
8BVI0014HWD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 1.9 A, HV, wall mounting, 2 axes
8BVI0028HWD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 3.8 A, HV, wall mounting, 2 axes
8BVI0014HCD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 1.9 A, HV, cold plate or feed through mounting, 2 axes
8BVI0028HCD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 3.8 A, HV, cold plate or feed through mounting, 2 axes
  Dual-axis modules (double-width)
8BVI0110HWD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 15.1 A, HV, wall mounting, 2 axes
8BVI0220HWD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 22 A, HV, wall mounting, 2 axes
8BVI0110HCD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 15.1 A, HV, cold plate or feed through mounting, 2 axes
8BVI0220HCD0.000-1  ACOPOSmulti inverter module 22 A, HV, cold plate or feed through mounting, 2 axes

Tư vấn hỗ trợ 24/7.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!

Mr Huy 093.79.79 708

Email: info@nhathuyelectric.comĐối tác của Nhat Huy Electric