Dịch vụ sửa chữa ưu tiên

Lượt xem: 780

Sản phẩm của khách hàng sẽ được nhanh chóng sửa chữa trong vòng 3 đến 5 ngày , nhằm đem lại tính hiệu quà cao và đảm bảo trong hoạt động sản xuất cùa khách hàng , trong quá trình chờ sừa chữa Cty chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng mượn 1 sản phẩm tương thích về sử dụng trong thời gian chung tôi nhận sửa  chữa .

Quý khách hàng sẽ cảm nhận được sự tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả với dịch vụ này!Đối tác của Nhat Huy Electric